شرکت‌تات‌تامین صنعت

شماره تماس : 88340061 - 021

تات‌تامین صنعت

این شرکت در سال 1387 به شماره ثبت 306132 با بکارگیری از مدیریت با سابقه، زبده و متعهد با نیروهای متخصص در راهبری قراردادهای تامین نیروی انسانی فنی و غیر فنی و دفتری در چارچوب قرارداد قبول مسئولیت نموده و گواه این ادعا وجود رضایت نامه ها و تشویق نامه های متعدد از سوی کارفرمایان در کارنامه خود میباشد.

درباره ما

هیات مدیره متشکل از سه نفر می‌باشد که به ترتیب آقای حسین امین‌زاده حسینی به عنوان رئیس هیات مدیره ، خانم نفیسه کاشانی منش به عنوان مدیرعامل و آقای حسین دلقی به عنوان عضو هیات مدیره ، این هیات مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری شرکت می باشند.اعضا به دلیل سوابق کاری از تجارب بالائی در امر مدیریت برخوردار هستند.